ระบบรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าเหมาบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ผลงานโดยผู้พัฒนาทีมเดียวกันกับSolutions Digital Co., Ltd.