ระบบ Chat Bot

chatbot สนับสนุนการสอนด้วยภาษาเดียวและรองรับการแปลภาษาในการสนทนามากกว่า10 ภาษาและฐานข้อมูลถูกป้องกันด้วยลิขสิทธิ์ของลูกค้าเพื่อความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้รองรับระบบรายงานสารสนเทศเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและรองรับระบบปัญญาประดิษฐ์ มีการสนับสนุนการปรับปรุงระบบดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง