การย้ายระบบเก่าไปยังระบบใหม่

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมเพื่อให้กลายเป็นระบบใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามีทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการอย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้ใช้งานอย่างเต็มที่ ผ่านขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วน กระบวนการเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ระบบปัจจุบัน จากนั้นวางแผนและออกแบบระบบ ต่อด้วยการติดตั้งและย้ายข้อมูล หลังจากนั้นจะมีการทดสอบระบบและการฝึกอบรมและสนับสนุนการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่