TECHIN
การติดตั้งและวางระบบเครือข่ายในสำนักงาน

ความเชี่ยวชาญของทีมเราในเรื่องการวางแผนและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ช่วยให้การเชื่อมต่อในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถปรับตามรูปแบบการใช้งานที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้สามารถนำเทคโนโลยีเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในองค์กรของลูกค้าอย่างเต็มที่ และมีความเชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพ


การย้ายระบบเก่าไปยังระบบใหม่

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมเพื่อให้กลายเป็นระบบใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามีทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการอย่างรวดเร็วและเข้าถึงผู้ใช้งานอย่างเต็มที่ ผ่านขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วน กระบวนการเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ระบบปัจจุบัน จากนั้นวางแผนและออกแบบระบบ ต่อด้วยการติดตั้งและย้ายข้อมูล หลังจากนั้นจะมีการทดสอบระบบและการฝึกอบรมและสนับสนุนการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่


การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินงานตามมาตรฐานทั่วไป ธุรกิจที่ต้องการ การทำงานที่เฉพาะทางแตกต่างไปจากมาตรฐานทั่วไป หรือธุรกิจที่มีระบบการทำงานภายในซับซ้อนนอกจากนี้ เรายังสามารถพัฒนาระบบงานสำหรับธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ที่ยังไม่มีกระบวนการเป็นมาตรฐานได้อีกด้วย เราพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างครอบคลุม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า


ระบบ Chat Bot

chatbot สนับสนุนการสอนด้วยภาษาเดียวและรองรับการแปลภาษาในการสนทนามากกว่า10 ภาษาและฐานข้อมูลถูกป้องกันด้วยลิขสิทธิ์ของลูกค้าเพื่อความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้รองรับระบบรายงานสารสนเทศเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและรองรับระบบปัญญาประดิษฐ์ มีการสนับสนุนการปรับปรุงระบบดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง


Cloud Service & Backup Solutions

ทางบริษัท Techin มีบริการ Cloud Service & Backup Solutions พร้อมมอบความปลอดภัยสูงสุดในการจัดเก็บข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเซิร์ฟเวอร์ และมีการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความสูญเสียของข้อมูล ทีมงานที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัยของธุรกิจของท่าน


ออกแบบและพัฒนาระบบ

บริษัทของเรามีความสามารถในการพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีมาตรฐานระดับสากลในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ มีการใช้เครื่องมือเช่น Google เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอย่างมีประสิทธิผล ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าระบบที่เราให้บริการมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า


WordPress

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการดูแลกลุ่มลูกค้าหลากหลาย บริษัทของเรามีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกมิติ เริ่มต้นจากการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทำให้เราสามารถมอบประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าหลังการใช้งาน ผ่านคำแนะนำอันมีค่าจากผู้ใช้จริง


ระบบรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าเหมาบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ผลงานโดยผู้พัฒนาทีมเดียวกันกับSolutions Digital Co., Ltd.

ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลงานโดยผู้พัฒนาทีมเดียวกันกับSolutions Digital Co., Ltd.

ระบบฐานข้อมูลตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ผลงานโดยผู้พัฒนาทีมเดียวกันกับSolutions Digital Co., Ltd.